Božićni sajam na trgu Vorosmarti
Vorosmarti Skuare
17. novembar 2023-2023 31. decembra

 

Božićna pijaca na Trgu Sen Ištvana
Budimpešta, Szent Ištvan ter 1, 1051
17. novembar 2023. – 1. januar 2024